Biosergen AB: BioStock: Biosergen på väg mot första patientstudien med svampdödande behandling

Under första kvartalet tog Biosergen viktiga steg mot sitt mål att adressera det dolda hotet från svampinfektioner. Bolaget lyckades inte bara säkra nödvändig finansiering för den kommande kliniska fas Ib-studien med BSG005, utan fick även godkännande från de lokala myndigheterna i Indien att starta studien. BioStock kontaktade vd Tine Kold Olesen för en kommentar om bolagets senaste framsteg.

Läs hela artikeln på biostock.se:
Biosergen på väg mot första patientstudien med svampdödande behandling - BioStock (https://www.biostock.se/2024/06/biosergen-pa-vag-mot-forsta-patientstudien-med-svampdodande-behandling/)
Detta är ett pressmeddelande från BioStock - Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se