Biosergen AB: BioStock: Biosergen angriper osynliga hotet från svampinfektioner

Hur stort är hotet från svampinfektioner och de stammar som blivit resistenta? Det svenska bolaget Biosergen utvecklar antimyotiska läkemedel som de hoppas bli marknadsledande med. Nytillträda vdn Tine Kold Olesen gästar BioStock Studio för att berätta om hur Biosergen angriper det osynliga hotet från svampinfektioner och om partnerskapet i Indien. Dessutom berättar CFO Niels Laursen om den pågående emissionen om 40,5 Mkr och vad den ska finansiera.

Se intervjun med Biosergens vd Tine Kold Olesen och CFO Niels Laursen på biostock.se (https://www.biostock.se/):

https://www.biostock.se/2024/03/biosergen-angriper-osynliga-hotet-fran-svampinfektioner/

Det här är ett pressmeddelande från BioStock - Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se