Aventura Group AB (publ) ansöker om konkurs

Styrelsen i Aventura Group AB (publ) ("Aventura Group" eller "Bolaget") har idag beslutat att ansöka om att försätta Bolaget i konkurs. Konkursansökan kommer att idag den 28 januari 2024 lämnas in till Stockholms tingsrätt.

Styrelsen har idag kommit till slutsatsen att enda alternativet är att ansöka om konkurs vid Stockholms Tingsrätt. Orsaken till konkursansökan är att Aventura Group, trots intensivt arbete under de senaste månaderna, inte har lyckats genomföra ett omvänt förvärv efter att bolaget under 2023 tvingades sälja av sin operativa verksamhet i Kina. Bolaget har heller inte lyckats hitta en lösning på sin ansträngda finansiella situation på kort och medellång sikt.

“Det är ett väldigt tungt beslut att ta för oss i Styrelsen men marknadsläget har under en längre tid varit utmanande, både med de kraftiga pandemi-effekterna av Covid 19 i Kina samt ett tufft finansieringsklimatet i Sverige. Vi har nu utvärderat alla till stående buds alternativ och dessvärre landat i detta beslut", säger VD Gustav Åström.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustav Åström, VD | +86 158-0086-2274 | gustav.astrom@aventura.group
 
Aventura Group AB (publ)
David Bagares Gata 7
111 36 Stockholm
 
Om Aventura Group
Aventura Group AB är listat på Nasdaq First North Growth Market i Sverige och har sitt säte i Stockholm. För mer information besök www.aventura.group.
 
Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Aventura Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-01-28 13:42 CET.

Bifogade filer

Aventura Group AB (publ) ansöker om konkurs