Auriant Mining AB (publ.) publicerar verksamhetsuppdatering för 3 månader 2024

Viktiga händelser:

  • Under Q1 2024 uppgick malmbaserade guldproduktion till 86,3 kg (2 774 oz), jämfört med 139,0 kg (4 469 oz) under Q1 2023, en minskning med 38% eller 52,7 kg (1 695 oz);
  • På grund av säsongsvariationerna i verksamheten vid Staroverinskaya (Solcocon) förekom ingen alluvial guldproduktion under Q1;
  • Under Q1 2024 var den totala guldförsäljningen 133,2 kg (4 282 oz), jämfört med 147,9 kg (4 755 oz) under Q1 2023, en minskning med 14,7 kg (473 oz) eller med 10%;
  • 104,617 kt malm med snitthalt på 1,03 g/t bearbetades genom CIL-anläggningen;
  • CIL-anläggningen drev i 2 073 timmar med en bearbetningskapacitet på 50 ton (50) per arbetstimme och uppnådde en återvinningsgrad på 85% i enlighet med budgeten. Den budgeterade återvinningsgraden var lägre än vad som tidigare uppnåtts på grund av den ökade andelen av avfall från lakning i CIL-matningen;
  • 16,170 kt malm bröts under Q1 2024, jämfört med 21,290 kt under Q1 2023, en minskning med 5,130 kt eller 24%. Volymen för avrymningen uppgick till 622,400 km3 (173,300 km3 eller 39% mindre än under Q1 2023);
  • Snitthalten av bearbetade malm var 1,03 g/t under Q1 2024, jämfört med 1,54 g/t under Q1 2023, en minskning på 33%.

      Sammantaget var produktion Q1 2024 i linje med Bolagets produktionsplan.

Total guldroduktion

Produktionsenhet3 månader 20243 månader 2023Ändring kgozkgozkgoz% Malmbaserad           Tardan (CIL) 86,32 774139,04 469-52,7-1 695-38%Alluvial            Staroverinskaya ------  Total guldproduktion86,32 774139,04 469-52,7-1 695-38%

Malbaserad guldroduktion

  Unit 3m 20243m 2023Ändring Brytning      Gråbergsproduktion 000 m3 622,40449,10173,3038,6% Bruten malm 000 tonnes 16,1721,29-5,13-24% Guld i malmen kg 21,7342,83-21,10-49% Snitthalt g/t 1,342,01-0,67  -33% CIL       Malmbehandling 000 tonnes 104,62100,663,967% Halt g/t 1,031,54-0,51-33% Guld i malmbehandlingen kg 107,61154,52-46,91-30% Guldproduktion CIL  kg 86,28139,01-52,73-38%Öppning (WIP guld)kg--  Stängning WIP (guld)kg5,00-   Återvining % 84,8%90%-5,1%-5,7% Lager per den 31 mars      Malm 000 tonnes 53,7839,8113,9735% Halt g/t 1,411,370,043%

För mer information, vänligen kontakta:

Danilo Lange, VD
Tel: +7 495 109 02 82
E-post: d.lange@auriant.com

Företagsnamn: Auriant Mining AB
Kortnamn: AUR
ISIN-kod: SE0001337213

Auriant Mining AB (AUR) är ett svenskt gruvbolag med inriktning på prospektering och guldproduktion i Ryssland, främst i republiken Tyva, Zabaikalye och republiken Khakassia. Bolaget har för närvarande fyra licenser, inklusive två gruvor i drift (Tardan och Alluvial vid Staroverinskaya), en prospekteringstillgång i ett tidigt skede och en prospekteringstillgång under utveckling.

Sedan den 19 juli 2010 handlas Auriants aktier på First North Premier vid NASDAQ Nordic Exchange under beteckningen AUR. Läs mer på www.auriant.com. G&W Fondkommission är Certified Adviser till Auriant, för mer information besök www.gwkapital.se.

Denna information är information som Auriant Mining AB är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande, genom förmedling av kontaktpersonerna, som anges ovan, klockan 13.35 den 24 april 2024.

 

 

Bilaga

  • Q1_2024_Press release (Operational)_SWE