Auriant Mining AB (publ.) publicerar verksamhetsuppdatering för 12 månader 2023

Viktiga händelser:

  • Under 12 månader 2023 uppgick malmbaserade guldproduktion till 648,3 kg (20 844 oz), jämfört med 771,5 kg (24 805 oz) under 12 månader 2022, en minskning med 16% eller 123,2 kg (3 961 oz);
  • Alluvial guldproduktion utfört av en tredje parts gruventreprenör vid Staroverinskaya  uppgick till 20,0 kg (642 oz), jämfört med 8,6 kg (278 oz), en ökning med 131% eller 11,3 kg (364 oz);
  • Under 12 månader 2023 var den totala guldförsäljningen 603,9 kg (19 415 oz), jämfört med 882,2 kg (28 364 oz) under 12 månader 2022, en minskning med 278,4 kg (8 949 oz) eller med 32%;
  • 416,986 kt malm med snitthalt på 1,75 g/t bearbetades genom CIL-anläggningen, jämfört med 413,323 kt under 12 månader 2022, en ökning med 1% eller 3,663 kt.
  • Snitthalten var 1,75 g/t under 12 månader 2023, jämfört med 2,04 g/t under 12 månader 2022, en minskning på 14%.
  • 235,670 kt malm bröts under 12 månader 2023, jämfört med 355,310 kt under 12 månader 2022, en minskning med 119,640 kt eller 34%. Volymen för avrymningen uppgick till 2 190,9 km3 (-5,400 km3 eller 0,2% mindre än under 12 månader 2022);

Bolaget förutspådde produktion 630 – 670 kg guld under 2023 stämmer överens med den faktiska guldproduktionen på 668,3 kg. Bolaget uppfyllde sitt mål.    

Total guldroduktion

Produktionsenhet12 månader 202312 måander 2022Ändring kgozkgozkgoz% Malmbaserad           Tardan (CIL) 648,320 844771,524 805-123,23 961-16%Alluvial            Staroverinskaya 20,06428,627811,3364131% Total guldproduktion668,321 486780,225 082-111,93 597-14%

Malbaserad guldroduktion

  Unit H1 2023H1 2022Ändring Brytning      Gråbergsproduktion 000 m3 2 190,92 196,35,40,2% Bruten malm 000 tonnes 235,7355,3119,6-34% Guld i malmen kg 430,3681,4251,2-37% Snitthalt g/t 2,331,920,4121% CIL       Malmbehandling 000 tonnes 417,0413,33,71% Halt g/t 1,752,040,29-14% Guld i malmbehandlingen kg 728,3842,8114,5-14% Guldproduktion CIL  kg 648,3771,5123,2-16% Återvining % 89,0%92%-2,5%-2,8% Lager per den 31 dec      Malm 000 tonnes 63,788,925,2-28% Halt g/t 1,661,590,075%

För mer information, vänligen kontakta:

Danilo Lange, VD
Tel: +7 495 109 02 82
E-post: d.lange@auriant.com

Företagsnamn: Auriant Mining AB
Kortnamn: AUR
ISIN-kod: SE0001337213

Auriant Mining AB (AUR) är ett svenskt gruvbolag med inriktning på prospektering och guldproduktion i Ryssland, främst i republiken Tyva, Zabaikalye och republiken Khakassia. Bolaget har för närvarande fyra licenser, inklusive två gruvor i drift (Tardan och Alluvial vid Staroverinskaya), en prospekteringstillgång i ett tidigt skede och en prospekteringstillgång under utveckling.

Sedan den 19 juli 2010 handlas Auriants aktier på First North Premier vid NASDAQ Nordic Exchange under beteckningen AUR. Läs mer på www.auriant.com. G&W Fondkommission är Certified Adviser till Auriant, för mer information besök www.gwkapital.se.

Denna information är information som Auriant Mining AB är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande, genom förmedling av kontaktpersonerna, som anges ovan, klockan 10.20 den 19 januari 2024.

Bilaga

  • 12m_2023_Press release (Operational)_SWE