Årsredovisning för Archelon Natural Resources AB

Archelon Natural Resources AB (publ) har idag offentliggjort sin årsredovisning och revisionsberättelse för 2023.

Dessa finns tillgängliga via bolagets hemsida www.archelon.se .

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg.

Telefon: 0706 237390

E-post:  tore.hallberg@archelon.se

Bifogade filer

Archelon_Pressrelease_2024-05-13.pdf
Archelon_Arsredovisning_2023.pdf