Årsredovisning 2023 Miris Holding AB

Miris Holding AB meddelar idag att bolaget publicerar sin Årsredovisning för 2023. Årsreovisningen finns på bolagets websida: https://mirissolutions.com/investor-relations/financial-news-reports samt i bifogade pdf.