Aptahems FIH-studie med Apta-1 är slutrapporterad och avslutad

Aptahem AB (publ), ett bioteknikbolag som utvecklar behandlingar för patienter som drabbas av akuta inflammatoriska sjukdomar såsom sepsis, meddelar idag att rapporten från den kliniska fas 1a-studien (First in Human, FIH) har finaliserats. Den slutliga studierapporten bekräftar de tidigare top line-resultaten. Studien är nu avslutad och rapporterad till myndigheterna.

De top line-resultat som tidigare kommunicerats från studien visar att Apta-1 har tolererats väl i de testade doserna. Inga allvarliga biverkningar förekom och alla deltagare slutförde studien. De extra analyser som genomfördes under studiens gång visade på att Apta-1 har effekt på vissa kliniska markörer viktiga för förståelsen av Apta-1:s verkningsmekanism och som stöd för kommande patientstudier. Betydelsen av dessa fynd kommer utvärderas vidare med hjälp av prekliniska studier.

VD Mikael Lindstam kommenterar:

"Kan nöjt konstatera att fas 1-studien med Apta-1 nu är avslutad och rapporterad till myndigheterna. Vi ser nu fram emot nästa steg i planeringen av en klinisk fas 2-studie i patienter."

För ytterligare information:

Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
Epost: ml@aptahem.com

Kort om Aptahem

Aptahem AB (APTA) är ett bioteknikbolag i klinisk fas som utvecklar RNA-baserade behandlingar för livshotande, akuta, tillstånd där koagulation, inflammation och vävnadsskada samverkar i sjukdomsprocessen. Bolagets huvudkandidat, Apta-1, befinner sig i tidig klinisk fas. I prekliniska studier har Apta-1 genom sina antitrombotiska, immunmodulerande och vävnadsreparerande egenskaper visat på mycket goda och lovande resultat för behandling av sepsis och kritiska tillstånd förknippade med sepsis. För mer information, besök www.aptahem.com.