Aptahem – Sepsis-kandidat kan flyga högt – Mangold Insight Analys

Aptahem är ett bioteknikbolag som utvecklar ett läkemedel som har potential att definiera om behandlingen av sepsis samt allvarliga infektioner och inflammatoriska tillstånd. Dess läkemedelskandidat Apta-1 har flera egenskaper som kan kontrollera både koagulation och inflammation utan att immunförsvaret överreagerar. Det gör Apta-1 till en stark läkemedels­kandidat vid behandling av allvarliga tillstånd som sepsis. Sepsis erbjuder få behandlingsalternativ och behovet av nya alternativ är stort. Sepsis drabbar upp mot 50 miljoner människor årligen med hög dödlighet.

Apta-1 har visat starka data i prekliniska studier och visat sig vara säker och tolererbar i fas-1 studier. Överlevnadsgraden har visat sig vara mycket hög vid behandling i prekliniska modeller jämfört med obehandlade. Bolaget förbereder en proof of concept patientstudie med Apta-1 vilket blir nästa steg i den kliniska utvecklingen. Närmast väntas slutrapport för fas 1-studien vilket Mangold bedömer stärker bolagets position att attrahera läkemedelsbolag för licensavtal eller partnerskap.

Mangold har värderat Aptahem utifrån en riskjusterad DCF-modell. Hänsyn har tagits till den höga risken som utveckling av ett nytt sepsisläkemedel innebär. En lansering bedöms kunna ske 2029 och vi ser med konservativa antaganden en peak sales på 858 miljoner dollar. Vårt motiverade värde i ett base case uppgår till 117 miljoner kronor. Men hänsyn till hög risk i Apta-1 projektet har vi valt att även riskjustera vår riktkurs som satts till 0,10 kronor per aktie, en uppsida på över 240 procent.