Aptahem planerar att genomföra en Proof-of-Concept fas 2-studie i patienter med läkemedelskandidaten Apta-1

Aptahem AB (publ), ett bioteknikbolag som utvecklar behandlingar för patienter som drabbas av akuta inflammatoriska sjukdomar såsom sepsis, meddelar idag att bolaget har beslutat justera sin kliniska utvecklingsstrategi genom att utföra en Proof-of-Concept-studie (PoC) i patienter som nästa steg i den kliniska utvecklingen av läkemedelskandidaten Apta-1. Syftet med den planerade studien är att mäta effekt av Apta-1 i patienter med akuta och allvarliga inflammatoriska sjukdomar. Den finala studiedesignen är för närvarande under utvärdering.

Efter att ha analyserat resultaten från den genomförda fas 1a-studien, inklusive de ytterligare studierna, och haft diskussioner med ledande experter inom relevanta områden har bolaget beslutat att ändra strategin för det kliniska utvecklingsprogrammet för Apta-1. Nästa steg blir att genomföra en fas 2-studie i patienter till skillnad från den den tidigare kommunicerade planen som var att genomföra en studie i friska frivilliga försökspersoner (fas 1b studie).

VD Mikael Lindstam kommenterar:

"Vi har efter noga övervägande besultat att den bästa och snabbaste vägen framåt för utvecklingen av vår ledande kandidat Apta-1 är att genomföra en fas 2 PoC-studie i patienter. Beslutet grundar sig i samtliga resultat vi sett från fas 1a-studien samt på de diskussioner vi haft med ett flertal experter. Jag är övertygad om att detta är den bästa vägen framåt med tanke på Apta-1:s potential och för att stärka attraktionspotentialen mot samarbetspartners."

För ytterligare information:

Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
Epost: ml@aptahem.com

Denna information är sådan information som Aptahem AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 april 2024.

Kort om Aptahem

Aptahem AB (APTA) är ett bioteknikbolag i klinisk fas som utvecklar RNA-baserade behandlingar för livshotande, akuta, tillstånd där koagulation, inflammation och vävnadsskada samverkar i sjukdomsprocessen. Bolagets huvudkandidat, Apta-1, befinner sig i tidig klinisk fas. I prekliniska studier har Apta-1 genom sina antitrombotiska, immunmodulerande och vävnadsreparerande egenskaper visat på mycket goda och lovande resultat för behandling av sepsis och kritiska tillstånd förknippade med sepsis. För mer information, besök www.aptahem.com.