Aptahem: Nyhetsbrev juni 2024

VD kommenterar

Nu när sommaren är här vill vi passa på att summera året så här långt.

Den kliniska fas 1-studien i friska frivilliga som vi genomförde med vår läkemedelskandidat Apta-1 har nu finaliserats och rapporterats till myndigheten.

I början på juni deltog vi i branschens största investerar- och partneringkonferens, BIO International Convention i San Diego, där vi hade många givande möten.

Vi höll även en extra bolagsstämma i juni där det beslutades att genomföra en sammanläggning av bolagets aktier samt en minskning av aktiekapitalet.

Avslutad fas 1-studie

Under 2022-2023 genomförde vi en klinisk fas 1-studie i friska frivilliga försökspersoner. Studiens syfte var att utvärdera säkerhet och tolerabilitet med vår huvudkandidat Apta-1 och utfördes som en dos-esklarande studie.

Resultaten från studien visar att Apta-1 har tolererats väl i de testade doserna. Inga allvarliga biverkningar av klinisk betydelse förekom och alla deltagare slutförde studien. De extra analyser som genomfördes under studiens gång visar tecken på att Apta-1 har effekt på vissa markörer viktiga för förståelsen av Apta-1:s verkningsmekanism. Betydelsen av dessa fynd blir tongivande i fortsatta prekliniska samt kommande kliniska studier och kommer löpande att utvärderas.

Planeringsarbetet för att designa en kommande fas 2-studie i patienter pågår nu. Syftet är att studera Apta-1 i patienter med allvarliga inflammatoriska symptom och vi ser fram emot att rapportera vägen framåt när vi är helt klara. Vi har även lyckats rekrytera kliniska experter som KOL:s under våren som bidrar med värdefull input till våra pågående som fortsatta studier.

Affärsutveckling

Under våren och tidig sommar har vi deltagit i ett par investerar- och partneringkonferenser där vi ser att intresset tydliggjorts för vilka potentiella samarbetspartners Aptahem och vår huvudkandidat Apta-1 bör fokusera på. Med en genomförd fas 1-studie i bagaget ser vi ett betydligt stärkt intresse men även att nya intressenter dyker upp och vill inleda diskussioner med oss. Vi har fått bra feedback och fortsatt intresse på de fina resultat vi kan presentera. Just nu har vi flertalet intressenter i vårt datarum under strikta sekretessavtal.

Potentiella partnering-diskussioner tar ofta lång tid från inledande dialoger till sekretessavtal där man delar mer detaljerad och konfidentiell information som då eventuellt leder till en avsiktsförklaring och avtalsdiskussion att förhandla om ett licensupplägg eller partnerskap. Dessa aktiviteter är vår högsta prioritet just nu.

Sammanslagning av aktier och minskat aktiekapital

På den extra bolagsstämman som hölls nyligen beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att genomföra en sammanslagning av bolagets aktier samt en minskning av aktiekapitalet. Syftet med detta är att underlätta för handel i aktien samt skapa bättre förutsättningar för kapitalisering av bolaget.

Vetenskapliga aktiviteter

Utvecklingsteamet har varit sysselsatta med att finalisera den kliniska rapporten samt förbereda inför nästa kliniska studier. Resultatsammanställningar från olika studier är tidskrävande insatser varav vissa bildar underlag för preliminärt kommande artiklar. Samarbeten med vetenskapliga publikationer tar tid i det utbyte som görs för att optimera en artikels innehåll och vi inväntar respons på material vi skickat in.

Avslutande ord

Som vanligt har det varit och är fortsatt full aktivitet för teamet på Aptahem. Strax väntar semester för att samla ny kraft för att komma tillbaka med fullt fokus på nästa steg i utvecklingen av vår unika läkemedelskandidat Apta-1.

Utöver den fortsatta planeringen av en fas 2-studie kommer vi genomföra kompletterande och stödjande prekliniska studier med Apta-1. Det pågående samarbetsprojektet med Örebro universitet löper på och vi ser fram emot att så småningom kunna meddela resultat från de utökade studier samt nya indikationsområden som genomförs där.

Vi fortsätter våra diskussioner med potentiella samarbets- eller licenspartners samt de aktiva investerarkontakter vi har.

Det är alltså mycket spännande att ser fram emot under hösten och resten av året!

Fortsätt att följa oss på aptahem.com eller våra sociala medier, LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/aptahem/?viewAsMember=true) och Facebook (https://www.facebook.com/aptahem).

Glad sommar!

Malmö 28 juni 2024

Mikael Lindstam
VD, Aptahem AB