Analyst Group: Analyst Group kommenterar JonDeTech – Står redo för kommersialisering

Det svenska sensorteknikbolaget JonDeTech Sensors AB (”JonDeTech” eller ”Bolaget”) designar, producerar och säljer sensorteknologi. Bolagets produktportfölj består av det egenutvecklade plastbaserade sensorelementet JIRS30, ett av världens tunnaste och strömsnålaste, samt kiselbaserade sensorerna JIRS10 och JIRS40. Efter många år av utvecklingsarbete och breddning av produktportföljen står Bolaget nu inför kommersialisering under år 2024; JIRS10 beräknas lansera tillsammans med en stor taiwanesisk partner i slutet av andra kvartalet, JIRS30 kvalificeras just nu för att vara redo för marknaden under Q3-24 då JIRS40 redan har sålts till två kunder (Yoyon och GMT). Detta bekräftar att kommersialiseringen är i gång, där Analyst Group ser goda möjligheter att JonDeTech kan uppvisa svarta siffror under år 2025.

”Givet att JonDeTech når upp till utsatta mål avseende produktlansering, marknadsföring och försäljning under år 2024 finns det goda möjligheter att nå break-even samma år. Bolaget har under ett decennium utvecklat produktportföljen utifrån marknadens efterfrågan, där JonDeTech redan nu har proof of concept genom försäljningspartnerskap Shangahi GMT och en taiwanesisk ASIC-producent. Med hög teknikhöjd, tagna utvecklingskostnader, proof of concept samt estimerad break even under år 2025, kan innehavare av TO2 fylla på sin position till en attraktiv premoney värdering om 24,5 MSEK”, säger analytiker på Analyst Group.

Läs analysartikeln här

Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group

Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av kommentar på JonDeTech. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa kommentaren. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning.