Analyst Group: Analyst Group kommenterar ChargePanels företrädesemission och senaste avtal

ChargePanel AB (publ) meddelade den 21 december att bolaget har beslutat genomföra en nyemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO1 respektive TO2 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 15 MSEK före emissionskostnader. Teckningsperioden inleddes den 31 januari 2024 och löper till och med den 14 februari 2024.

Läs Analyst Groups kommentar här

Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group

Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av kommentar på ChargePanel. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa kommentaren. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning.