Analyst Group: Aktieanalys på Lucky Games – Tillväxtresan fortsätter

Lucky Games levererade en Q1-rapport som återigen översteg våra estimat avseende såväl omsättningen som resultatet. Analyst Group ser goda möjligheter att tillväxtresan kan fortsätta, givet att Bolaget antas ha ökat antalet användare av spelen genom olika distributionsplattformar och speloperatörer, vilket också innebär att Lucky Games förväntas vara lönsamma från sommaren år 2024. Utifrån nuvarande estimat samt en applicerad P/S-multipel om 5x på 2024 års estimerade försäljning om 64,4 MSEK härleder vi ett motiverat värde per aktie om 1,02 kr (0,78).

Läs fullständig aktieanalys här

Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group

Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av aktieanalys LL Lucky Games. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa aktieanalysen. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning.