Analyst Group: Aktieanalys på LL Lucky Games – Fokus på tillväxt

Lucky Games nuvarande mål är att inleda nästa fas i sin tillväxtstrategi där vi ser utrymme för en fortsatt stigande omsättning och att Bolaget därmed borde kunna närma sig uthållig lönsamhet. Utifrån nuvarande estimat samt tillämpade värderingsantaganden i denna analysuppdatering härleder vi ett motiverat bolagsvärde om 222 MSEK i ett Base scenario. Med hänsyn till den kapitalstruktur som gäller efter den tidigare genomförda riktade emissionen och kvittningsemissionen, översätts detta till ett motiverat värde per aktie om 0,78 kr.

Läs fullständig aktieanalys här

Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group

Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av aktieanalys på LL Lucky Games. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa aktieanalysen. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning.