Analyst Group: Aktieanalys på ChargePanel – Utökat innovationsfokus för långsiktig tillväxt

ChargePanel AB (”ChargePanel” eller ”Bolaget”) har under helåret 2023 uppvisat en hög aktivitet genom att ha signerat totalt 15 nya kunder, stärkt plattformen och kunderbjudandet samt påvisat en stark tillväxtpotential med strategiska samarbeten och befintliga kunder. ChargePanel estimeras fortsätta fokusera på systemutveckling och innovation för att säkerställa tillväxt på både kort- och långsikt. Det stärkta kunderbjudandet estimeras bädda för en fortsatt geografisk expansion och ökade återkommande intäkter under helåret 2024 och framåt. ChargePanel estimeras nå en nettoomsättning om 21 MSEK under helåret 2024, baserat på en EV/S-multipel om 3,6x motiveras ett potentiellt nuvärde per aktie om 3,3 kr (7,3) i ett Base scenario, motsvarande ett bolagsvärde (Market Cap) om 71 MSEK (119).

Läs fullständig aktieanalys här

Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group

Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av aktieanalys på ChargePanel. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa aktieanalysen. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning.