Analyst Group: Aktieanalys på ChargePanel – Inleder året med substantiell tillväxt

ChargePanel AB (”ChargePanel” eller ”Bolaget”) uppvisade under helåret 2023 en hög affärsaktivitet och har påvisat en stark tillväxtpotential genom strategiska samarbeten, samt stärkt plattformen och kunderbjudandet. Den solida grunden som ChargePanel har byggt upp under fjolåret har resulterat i en stark inledning av år 2024, där Bolaget bland annat växte de återkommande intäkterna med 78 % Y-Y och 44 % Q-Q. ChargePanel estimeras fortsatt fokusera på systemutveckling och innovation för att säkerställa tillväxt på både kort- och långsikt. Det stärkta kunderbjudandet estimeras bädda för en fortsatt geografisk expansion och ökade återkommande intäkter under helåret 2024 och framåt. För år 2024 estimeras nettoomsättningen uppgå till 19 MSEK, och baserat på en EV/S-multipel om 3,6x motiveras ett potentiellt nuvärde per aktie om 3,1 kr (3,3) i ett Base scenario.

Läs fullständig aktieanalys här

Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group

Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av aktieanalys ChargePanel. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa aktieanalysen. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning.