Analyst Group: Aktieanalys på Cardeon – Kurspress bjuder in till attraktiv Risk-Reward

Cardeon AB (publ) (”Cardeon” eller ”Bolaget”) är ett investmentbolag som investerar i innovativa företag och startups inom medicinteknik och life science. Genom att investera i bolag i ett tidigt skede, med förutsättningar för att förändra den globala marknaden inom målbolagens område, möjliggörs för Cardeon en stor uppsida genom värdetillväxt i portföljbolagen. Utifrån en Sum of the Parts-värdering (SOTP) av samtliga portföljbolagen motiveras ett NAV om 109 MSEK och efter tillägg av en konservativt antagen substansrabatt om 37,5 % för Cardeon som helhet har ett justerat NAV om cirka 68 MSEK härletts, vilket motsvarar ett värde om 0,07 kr per aktie i ett Base scenario.

Läs fullständig aktieanalys här

Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group

Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av aktieanalys Cardeon. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa aktieanalysen. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning.