Amigo Systems tecknar avtal med Gotlandsbolaget för implementering av Amigo Tools

Amigo Systems, ett helägt bolag till Transfer Group, meddelar stolt att de har tecknat avtal med Gotlandsbolaget inklusive Birka Line fartygen för implementering av deras molnbaserade SaaS-produkt, Amigo Tools. Denna avancerade lösning är designad för att effektivt koordinera rapportering av bevakning, service och andra schemalagda aktiviteter.

Amigo Tools har redan etablerat sig som ett ledande system inom fartygs- och kryssningsbranschen, och används framgångsrikt av Viking Line. Att Gotlandsbolaget nu också väljer att implementera Amigo Tools bekräftar systemets överlägsna kvalitet och funktionalitet för fartygs- och kryssningsbolag.

"Vi är mycket glada över att Gotlandsbolaget har valt Amigo Tools för att förbättra deras operativa effektivitet. Detta avtal är ytterligare ett bevis på vår produkts förmåga att möta de höga kraven inom sjöfartsindustrin", säger Thomas Walldof, VD på Amigo Systems.

Amigo Tools, som är helt molnbaserat, erbjuder en flexibel och skalbar lösning utan geografiska begränsningar. Med detta i åtanke planerar Amigo Systems att intensifiera sin försäljning och marknadsföring av produkten till liknande bolag globalt. Företaget ser en stor potential i att expandera sin kundbas och bidra till ökad effektivitet och säkerhet inom den internationella sjöfartsindustrin.

Kontakter
För ytterligare information kontakta:

Mats Holmberg, VD Transfer Group, mats.holmberg@transfer.se

Om oss
Om Transfer Group

Transfer Group är ett holdingbolag i säkerhetsbranschen. Genom dotterbolag som integrerar spetsteknik och säkerhetskompetens tillhandahåller man en omfattande portfölj, inklusive mjukvara, hårdvara och utbildning. Affärsidén är att, baserat på erfarenheten och kunskapen inom alla delar av säkerhetsområdet, utveckla mjukvara som ökar den fysiska säkerheten för såväl individer som föremål. Sectech är en förkortning av security technology. Begreppet används för att beskriva de nyaste innovationerna som kombinerar säkerhets- och mjukvaruteknologi. Transfer Group har de produkter och tjänster som tillgodoser dagens behov och utvecklingskapacitet för morgondagens utmaningar.

Bifogade filer
Amigo Systems tecknar avtal med Gotlandsbolaget för implementering av Amigo Tools