Alzinovas vd till BioStock: ”Detta stärker vår förhandlingsposition gentemot potentiella partners”

Alzinova doserade nyligen den första patienten med en högre dos i fas Ib-studien med vaccinkandidaten ALZ-101. Totalt kommer sex Alzheimerpatienter att behandlas vid fyra tillfällen under en 16-veckorsperiod, följt av fyra veckors uppföljning.- Eftersom vi nu genom en adaptiv studiedesign i fas Ib får information om flera dosstyrkor och hur ofta vaccinkandidaten administreras så är detta givetvis en stor fördel då vi kan ta med detta i våra fortsatta diskussioner med potentiella partners, säger vd Kristina Torfgård.

Läs hela intervjun med Kristina Torfgård på biostock.se:

https://www.biostock.se/2024/05/alzinovas-vd-detta-starker-var-forhandlingsposition-gentemot-potentiella-partners/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock - Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se/