Alzinova utser Erik Kullgren som interim CFO

Alzinova AB (publ) (ticker: ALZ) meddelar idag att bolaget utser Erik Kullgren som interim CFO med anledning av att bolagets nuvarande CFO, Håkan Skogström, kommer att gå i pension den 27 mars. Processen med att rekrytera en permanent CFO fortlöper.

Alzinova har tidigare meddelat att CFO Håkan Skogström önskar gå i pension under 2024 och kan nu meddela att det blir den 27 mars. Erik Kullgren kommer att agera interim CFO till dess att en permanent efterträdare har utsetts. Processen med att rekrytera en permanent CFO fortlöper.

Erik Kullgren har en Civilekonomexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet och har omfattande erfarenhet som CFO både för noterade och onoterade bolag. Han har även varit CEO för Reguity Group AB och Dunross & Co AB. För närvarande driver Erik Kullgren ett eget konsultbolag där han agerar CFO för bland annat Medfield Diagnostics AB och Shortcut Media AB.

“Vi vill åter igen tacka Håkan för hans utmärkta arbetsinsatser och det är med glädje som vi välkomnar Erik. Erik har en gedigen erfarenhet och relevant expertis som blir utmärkt i denna övergångsperiod fram tills vi har rekryterat en permanent CFO”, säger Alzinovas VD Kristina Torfgård.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kristina Torfgård, VD
Telefon: +46 70 846 79 75
E-post: kristina.torfgard@alzinova.com

Om Alzinova
Alzinova AB är ett svenskt biofarmabolag i klinisk utvecklingsfas specialiserat på behandling av Alzheimers sjukdom, där utgångspunkten är att angripa giftiga amyloid-beta-oligomerer. Huvudkandidaten ALZ-101 är ett terapeutiskt vaccin mot Alzheimers sjukdom. Alzinovas patenterade AβCC-peptidteknologi gör det möjligt att utveckla sjukdomsmodifierande behandlingar som med stor träffsäkerhet angriper de giftiga amyloid-beta-oligomerer som är centrala i sjukdomens uppkomst och utveckling. I ett globalt perspektiv är Alzheimers sjukdom en av de vanligaste och mest förödande neurologiska sjukdomarna, med i storleksordningen 40 miljoner drabbade idag. Baserat på samma tekmologi utvecklar företaget även antikroppen ALZ-201 som idag är i preklinisk utvecklingsfas, och målet är att utöka pipelinen ytterligare. Företagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Redeye AB. För mer information om Alzinova, besök gärna: www.alzinova.com

Bifogade filer
Alzinova utser Erik Kullgren som interim CFO