Alzinova till BioStock: ”Vi har ett starkt case med vår Alzheimerkandidat”

Den fullständiga analysen av studiedata från Alzinovas kliniska fas Ib-studie bekräftar de positiva topline-resultaten från i höstas för bolagets vaccinkandidat ALZ-101 mot Alzheimers sjukdom. Nu ska bolaget optimera behandlingseffekten genom att maximera dosstyrkorna, samtidigt som nästa stora mål närmar sig - en fas 2-studie. BioStock vände sig till bolagets vd Kristina Torfgård och CSO Anders Sandberg för att få veta mer.

Läs hela intervjun med Kristina Torfgård och Anders Sandberg på biostock.se:

https://www.biostock.se/2024/02/alzinova-vi-har-ett-starkt-case-med-var-alzheimerkandidat/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock - Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se/