Alzinova presenterar vid den prestigefyllda Alzheimerkonferensen AAIC

Alzinova AB (publ) (ticker:ALZ) meddelar idag att bolaget kommer att presentera data från fas 1b-studien med vaccinkandidaten ALZ-101 vid den stora Alzheimerkonferensen AAIC som hålls i juli 2024.

“De lovande resultaten från Alzinovas fas 1b-studie markerar ett viktigt steg framåt i utvecklingen av en potentiell behandling för Alzheimers sjukdom. ALZ-101 har visat god säkerhet och tolerabilitet, en hög frekvens av immunrespons och dessutom en positiv förändring av biomarkörer, vilket är mycket uppmuntrande”, kommenterar Henrik Zetterberg, professor i neurokemi vid Göteborgs universitet och University College London samt vetenskaplig rådgivare till Alzinova.

Abstractet med titeln “Phase 1b trial on the safety, tolerability and immunogenicity of anti-amyloid vaccine ALZ-101 in subjects with MCI or mild AD” kommer att presenteras av Henrik Zetterberg vid den prestigefyllda internationella Alzheimerkonferensen, Alzheimer's Association International Conference (AAIC) som hålls 28 juli –1 augusti.

“Våra data tyder på att de antikroppar som genereras av ALZ-101 påverkar sjukdomsprocessen i Alzheimers. Vad som är extra intressant i sammanhanget är att till skillnad från andra terapier mot Amyloid-beta går inte ALZ-101 mot placken. Så det är sannolikt att effekten kommer av en annan, helt unik, verkningsmekanism där andra giftiga former av Amyloid-beta angrips”, kommenterar Anders Sandberg, Chief Scientific Officer på Alzinova.

Presentationen inkluderar resultaten från den första delen (A1-delen) i Alzinovas fas 1b-studie med vaccinkandidaten ALZ-101. I den kliniska studien har ALZ-101 visat på god säkerhet och tolerabilitet samt hög frekvens av immunrespons. Explorativa effektmått indikerar att ALZ-101 genererat positiva förändringar av biomarkörer i ryggmärgsvätskan hos de patienter som uppvisade höga antikroppsnivåer. Dessa förändringar observerades redan efter 20 veckors behandling där ALZ-101 administrerats vid enbart 4 tillfällen.

Abstractet och postern kommer att finnas tillgängliga efter presentationen på Alzinovas hemsida:
https://www.alzinova.com/scientific-presentations/

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kristina Torfgård, VD
Telefon: +46 70 846 79 75
E-post: kristina.torfgard@alzinova.com

Om Alzinova
Alzinova AB är ett svenskt biofarmabolag i klinisk utvecklingsfas specialiserat på behandling av Alzheimers sjukdom, där utgångspunkten är att angripa giftiga amyloid-beta-oligomerer. Huvudkandidaten ALZ-101 är ett terapeutiskt vaccin mot Alzheimers sjukdom. Alzinovas patenterade AβCC-peptidteknologi gör det möjligt att utveckla sjukdomsmodifierande behandlingar som med stor träffsäkerhet angriper de giftiga amyloid-beta-oligomerer som är centrala i sjukdomens uppkomst och utveckling. I ett globalt perspektiv är Alzheimers sjukdom en av de vanligaste och mest förödande neurologiska sjukdomarna, med i storleksordningen 40 miljoner drabbade idag. Baserat på samma tekmologi utvecklar företaget även antikroppen ALZ-201 som idag är i preklinisk utvecklingsfas, och målet är att utöka pipelinen ytterligare. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Redeye AB. För mer information om Alzinova, besök gärna: www.alzinova.com

Bifogade filer
Alzinova presenterar vid den prestigefyllda Alzheimerkonferensen AAIC