Alzinova presenterar på investerarträffar i mars

Alzinova AB (publ) kommer under mars 2024 att presentera bolaget för investerare på två kapitalmarknadsdagar. Först ut är Penser By Carnegies bolagsdag den 7 mars som följs av Redeye Theme: Alzheimer den 21 mars.

Penser by Carnegie bolagsdag, 7 mars
På Penser by Carnegies bolagsdag den 7 mars kommer Alzinovas VD Kristina Torfgård att presentera bolaget och den senaste utvecklingen. Presentationen som livesänds, hålls klockan 9.05-9.30 och kan ses på följande länk: https://www.youtube.com/playlist?list=PLFeVXfrcmwBBZOh_NjsLu2mH3-KYatyIY

Redeye Theme: Alzheimer’s disease, 21 mars
Läkemedelsutveckling inom Alzheimerområdet är ett ständigt högaktuellt tema och samhället står nu inför ett viktigt paradigmskifte i och med kommersialisering av de första sjukdomsmodifierande behandlingarna. Redeye har bjudit in Alzinova och två andra bolag – tre framträdande svenska Alzheimerföretag – till en paneldiskussion för att tala om vetenskapen bakom sina läkemedelskandidater, det återstående behovet och vad som krävs för att framgångsrikt lansera en ny generation Alzheimerläkemedel. VD Kristina Torfgård deltar i panelen. Ta del av eventet här: https://www.redeye.se/events/975970/redeye-theme-alzheimer-2?tab=attendingcompanies

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kristina Torfgård, VD
Telefon: +46 70 846 79 75
E-post: kristina.torfgard@alzinova.com

Om Alzinova
Alzinova AB är ett svenskt biofarmabolag i klinisk utvecklingsfas specialiserat på behandling av Alzheimers sjukdom, där utgångspunkten är att angripa giftiga amyloid-beta-oligomerer. Huvudkandidaten ALZ-101 är ett terapeutiskt vaccin mot Alzheimers sjukdom. Alzinovas patenterade AβCC-peptidteknologi gör det möjligt att utveckla sjukdomsmodifierande behandlingar som med stor träffsäkerhet angriper de giftiga amyloid-beta-oligomerer som är centrala i sjukdomens uppkomst och utveckling. I ett globalt perspektiv är Alzheimers sjukdom en av de vanligaste och mest förödande neurologiska sjukdomarna, med i storleksordningen 40 miljoner drabbade idag. Baserat på samma tekmologi utvecklar företaget även antikroppen ALZ-201 som idag är i preklinisk utvecklingsfas, och målet är att utöka pipelinen ytterligare. Företagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Redeye AB. För mer information om Alzinova, besök gärna: www.alzinova.com

Bifogade filer
Alzinova presenterar på investerarträffar i mars