Alzinova meddelar byte av Certified Adviser och likviditetsgarant

Alzinova AB (Ticker: ALZ) meddelar härmed att bolaget byter Certified Adviser från Redeye AB (“Redeye”) till Mangold Fondkommission AB (“Mangold”). Vidare meddelar bolaget att avtalet om likviditetsgaranti med Carnegie Investment Bank AB (“Carnegie”) är uppsagt och kommer ersättas med likviditetsgaranti från Mangold.

Alzinova har ingått avtal med Mangold avseende tjänsten som Certified Adviser. Mangold tillträder som Certified Adviser den 1 juli 2024. Fram till dess kommer Redeye AB fortsatt agera Certified Adviser åt bolaget.

Alzinova har även sagt upp avtalet med Carnegie om uppdraget som likviditetsgarant. Sista dagen för likviditetsstödjande handel av Carnegie är den 30 juni 2024. Alzinova har ingått ett nytt avtal om uppdrag för likviditetsgaranti med Mangold som kommer att agera som likviditetsgarant i Alzinovas aktie från och med 1 juli 2024.

Uppdraget om likviditetsgaranti erbjuds i enlighet med Nasdaq First North Growth Markets regler och innebär att likviditetsgaranten kontinuerligt ställer köp- och säljvolym motsvarande minst SEK 15 000, med en maximal spread om 4 % mellan köp- och säljkurs. Syftet med avtalet är att främja likviditeten i handeln med aktien. Avtalet och handeln med likviditetsgarantin börjar gälla från 1 juli 2024.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kristina Torfgård, VD
Telefon: +46 70 846 79 75
E-post: kristina.torfgard@alzinova.com

Om Alzinova
Alzinova AB är ett svenskt biofarmabolag i klinisk utvecklingsfas specialiserat på behandling av Alzheimers sjukdom, där utgångspunkten är att angripa giftiga amyloid-beta-oligomerer. Huvudkandidaten ALZ-101 är ett terapeutiskt vaccin mot Alzheimers sjukdom. Alzinovas patenterade AβCC-peptidteknologi gör det möjligt att utveckla sjukdomsmodifierande behandlingar som med stor träffsäkerhet angriper de giftiga amyloid-beta-oligomerer som är centrala i sjukdomens uppkomst och utveckling. I ett globalt perspektiv är Alzheimers sjukdom en av de vanligaste och mest förödande neurologiska sjukdomarna, med i storleksordningen 40 miljoner drabbade idag. Baserat på samma tekmologi utvecklar företaget även antikroppen ALZ-201 som idag är i preklinisk utvecklingsfas, och målet är att utöka pipelinen ytterligare. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Redeye AB. För mer information om Alzinova, besök gärna: www.alzinova.com

Bifogade filer
Alzinova meddelar byte av Certified Adviser och likviditetsgarant