ADDvise Group AB: ADDvise överväger emission av seniora säkerställda obligationer i USD och partiellt återköpserbjudande av befintliga seniora säkerställda obligationer i SEK

ADDvise Group AB (publ) ("ADDvise" eller "Bolaget") har mandaterat Pareto Securities AB och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) att arrangera möten med kreditinvesterare med start den 18 mars 2024. I syfte att bättre anpassa Bolagets långsiktiga finansiering till dess operativa valutaexponering överväger Bolaget, förbehållet bland annat rådande marknadsförutsättningar, att utfärda nya säkerställda obligationer om ca. 60 MUSD och med en löptid på tre år ("Nya Obligationerna"). Samtidigt annonserar Bolaget ett partiellt återköpserbjudande ("Återköpserbjudandet") till obligationsinnehavarna av sitt utestående obligationslån (ISIN: SE0020180271) ("SEK-obligationer") om upp till 450 MSEK.

Bolaget avser att använda eventuell överskottslikvid från emissionen av de Nya Obligationerna till att finansiera generella verksamhetsändamål (inklusive investeringar och förvärv).

Slutgiltigt återköpspris kommer att fastställas genom ett så kallat "bookbuilding"-förfarande och kommer att gälla för samtliga investerare som deltar i Återköpserbjudandet. Innehavare av SEK-obligationer som deltar i emissionen av de Nya Obligationerna kommer att erbjudas företräde vid allokering i Återköpserbjudandet. Investerare som är intresserade av att delta i Återköpserbjudandet ombes ta kontakt med Pareto Securities enligt kontaktuppgifterna nedan.

För mer information, vänligen kontakta:

Pareto Securities:

Caroline Nytvedt

DCM Syndicate

+47 22 87 88 17

caroline.nytvedt@paretosec.com

ADDvise:

Rikard Akhtarzand, CEO
+46(0)76-525 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

Oliver Humlen, CFO
+46(0)70-916 26 97
oliver.humlen@addvisegroup.se

Om ADDvise

ADDvise är en internationell life science-koncern. Med en decentraliserad ägarmodell utvecklar och förvärvar vi högkvalitativa företag inom affärsområdena Lab och Sjukvård. Koncernen omfattar över 20 bolag och omsätter närmare 2 miljarder SEK. ADDvise är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se,är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 mars 2024 kl. 07:45 CET.