ADDvise Group AB: ADDvise Group – In i lugnare fas – Mangold Insight Analys

ADDvise avslutade 2023 starkt. Bolaget uppvisade en hög tillväxt på 44,3 procent för helåret till 1373 miljoner kronor inkluderat fyra gjorda förvärv. Organiskt har bolaget växt med 5 procent under 2023. Lönsamheten har även förbättrats kraftigt. Dess EBITDA-marginal har ökat till 31,0 procent jämfört med 19,5 procent föregående år. I fjärde kvartalet försvagades orderingången som minskat med 24,7 procent jämfört med samma period ifjol. Utsikterna för 2024 ser generellt goda ut då bolaget verkar inom hälso- och sjukvård, en relativt konjunkturokänslig bransch med en strukturell underliggande tillväxt. Bolaget kommer från ett starkt 2023 där tillväxten varit exceptionellt hög, framför allt läkemedelsverksamheten.  Mangold bedömer att den höga tillväxten går in i en lugnare fas. 

Under 2023 tillkom fyra nya förvärv varav två i det fjärde kvartalet Labplan och Axelerist. Under 2024 väntar vi oss att förvärvstakten återspeglar fjolåret. Bolaget avser förtäta delar på marknader de redan finns eller komplettera till redan gjorda förvärv. Bolaget har utrymme till förvärv. Skuldsättning, sett som nettoskuld/EBITDA uppgick till 2,3 under det fjärde kvartalet vilket är under målsättningen om 3,0. 

Mangold har justerat prognoser för 2024 och framåt för förvärv samt att hänsyn tagits till svagare orderingång. Mangold värderar ADDvise med en DCF-modell. Utifrån ett Base-case behåller vi riktkursen 17,00 (17,00) kronor per aktie. En uppsida på cirka 50 procent.