ADDvise Group AB: ADDvise erhåller tilldelningsbeslut till ett värde av 1,25 miljoner EUR

ADDvise Group AB (publ):s dotterbolag Sonar Oy har erhållit ett tilldelningsbeslut från region Kanta-Häme till ett värde av 1,25 miljoner EUR. Tilldelningsbeslutet avser leverans av röntgenutrustning till tre sjukhus i regionen under 2024 och början av 2025.

Tilldelningsbeslutet är förbehållit sedvanlig överklagandeperiod.

För mer information, vänligen kontakta:

Rikard Akhtarzand, CEO

+46 (0) 76-525 90 71

rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

Viktig information

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 april 2024 kl. 15:30 CEST.

Om ADDvise

ADDvise är en internationell life science-koncern. Med en decentraliserad ägarmodell utvecklar och förvärvar vi högkvalitativa företag inom affärsområdena Lab och Sjukvård. Koncernen omfattar över 20 bolag och omsätter närmare 2 miljarder SEK. ADDvise är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se,är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.