ADDvise Group AB: ADDvise erhåller order till ett värde av 1,4 miljoner USD

ADDvise Groups dotterbolag Axelerist har erhållit en order från Vertex Pharmaceuticals, ett globalt biotechbolag, till ett värde av 1,4 miljoner USD. Ordern avser försäljning och uthyrning av medicinteknisk- och laboratorieutrustning över en period om fyra år från och med Q3 2024.

För mer information, vänligen kontakta:

Rikard Akhtarzand, VD

+46 (0) 76-525 90 71

rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

Viktig information

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 maj 2024 kl. 12:30 CEST.

Om ADDvise

ADDvise är en internationell life science-koncern. Med en decentraliserad ägarmodell utvecklar och förvärvar vi högkvalitativa företag inom affärsområdena Lab och Sjukvård. Koncernen omfattar över 20 bolag och omsätter närmare 2 miljarder SEK. ADDvise är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se,är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.