Zoomability Int AB: Zoomability stärker organisationen

Zoomability har nu gjort klar med Peter Thelin för tjänsten som COO. Peter har en gedigen erfarenhet kring att driva allt från tekniska utvecklingsprojekt till implementering av kvalitetssystem och produktionssättning av medicintekniska produkter.

Peter som är stationerad och bor i Hongkong, kommer att bli en stor tillgång för Zoomability. VD Pehr-Johan Fager har mycket god erfarenhet av hans förmåga att organisera och få saker gjorda från ett par bolag dit Peter rekryterats tidigare. 

Peter har sedan oktober 2004 arbetat och bott i Peking, och sedan Hongkong. En stor del av tiden har han arbetat för Electa med implementering av kvalitetssystem och regulatoriska frågor i Kina och hela Sydostasien. Sedan 2013 har han huvudsakligen arbetat i sitt konsultbolag Today Group Asia.

För att stärka organisationen ytterligare kommer Zoomability också snarast att rekrytera en CMO som främst ska ansvara för utvecklingen av våra säljkanaler och marknadsföring. Till det kommer vi också att anställa en person ansvarig för service/support/inköp, men som också ska hjälp till med sälj i Sverige.

Genom dessa rekryteringar räknar vi med att vara väl förberedda för den expansion av verksamheten vi nu har möjlighet till genom det kapitaltillskott på 18,3 MSEK vi fått efter inlösen av TO1.  Dessa kommer för övrigt att snart omvandlas från interimsaktier till aktier som går att handla med på marknaden.

 

För mer info kontakta: 

VD Pehr-Johan Fager
pj@zoomability.com
0709-203961