Zoomability Int AB: VD-brev inför semestrarna

Vi har nu lagt de första två kvartalen 2021 bakom oss. Tyvärr verkar inte coronan släppt taget ännu då nya smittsammare mutationer har dykt upp. Vi kan dock skönja en ljusning då samhällena runt om i världen öppnar upp mer och mer i takt med ökad vaccinationsgrad.

Snart är det semestertider för många, och även om man inte har semester, eller tar så många dagar ledigt, så är den svenska sommaren här.

Under juli drar vi ner lite på aktiviteterna, men då vi är på ett bolag med hela världen som marknad, både på norra och södra halvklotet, måste vi hela tiden ta hand om verksamheten 24/7. Produktionen hos vår kontraktstillverkare Inission står dock still v 28-31. De jobbar därför nu för fullt med att producera de ordrar vi har så vi inte får helt stopp i leveranserna.

De första två kvartalen 2021 kan sammanfattas som ett viktigt steg i vår utveckling. Vi har registrerat Zoomability enligt det nya direktivet för medicintekniska produkter MDR 2017/745C som gäller i hela EU, och Zoom Uphill® har nu ISO-kod 12.23.03, vilket gäller för elrullstolar med manuell styrning. Nya distributörer har kontrakterats i Schweiz och Tjeckien, och via Handitec i Finland finns nu prototyp 2 på Zoomen som styrs med joystick,

Vi har också tagit fram ett Letter of Intent för vårt planerade JV i Kina som vi hoppas kunna signera i juli. Vår partner Ruigu Robotics, där Robotdalen i Västerås ingår, jobbar nu med en affärsplan som ska presenteras för våra potentiella finansiärer vi redan har kontakt med, och Robotdalens "utsända" beräknar åka tillbaka till Kina nu på fredag.

I Sverige ser vi ett klart ökat intresse då Zoomen blivit en av de elrullstolar som upphandlades av Region Kalmar, men också att för vi utökat vårt säljnätverk i Sverige så man nu också kan testa en Zoom Uphill[®] i Göteborgsområdet (se vår hemsida). Men tyvärr är det mycket jobb kvar innan Zoomen blir accepterad som kostnadsfritt hjälpmedel av alla regioner i Sverige. Vi ser det dock bara som en tidsfråga.

För att öka trycket på regionerna, och ge fler möjlighet att testa Zoomen, har vi också skapat en del strategiska samarbeten i Sverige. Förutom Active Life Foundation, som grundades av Thomas Fogdö, så sponsrar vi nu RG-aktiv Rehabilitering som hjälper personer med ryggmärgsskador att leva ett så självständigt och aktivt liv som möjlighet. Vi hade ett möte med dem på deras personaldag 22 juni och kommer att ha flera aktiviteter med dem under sensommaren och hösten. Den nybildade patientföreningen för Duchennes och Beckers muskeldystrofi är också en viktig partner där en av medlemmarna kommer testa Zoomen under tre veckor i juli.  

Till det kan nämnas vårt samarbete med Bontrax som har en "vandringsapp" till mobilen. Den håller nu på att utvecklas så att man också ska kunna markera leder som passar Zoom Uphill[®]. Vi räknar med att "Bontrax för Zoom" ska finna att ladda ner senare i år och att våra svenska kunder också ska kunna lägga upp de leder de har prövat. Det kommer vara ett fantastiskt hjälpmedel till bättre naturupplevelser för "zoomare" i hela vårt vackra land.

Ser vi på våra andra marknader så är efterfrågan stor i USA och vi har redan fått iväg 5 Zoomar av de som ligger i våra orderböcker. Innan semestrarna på Inission räknar vi med att få iväg 6 st till över Atlanten. För övrigt håller nu Zoom-USA håller på att ta fram en ny affärsplan "post corona" för att accelerera utvecklingen, och vi räknar med att kunna hjälpa till via vårt dotterbolag Zoomability INC än mer när vi fyllt på kassan efter inlösen av TO1 i slutet av augusti.

När det gäller Europa så har de nya "coronavågorna" lagt lite sordin på utvecklingen. Vi är dock övertygade om att det kommer bli bättre fart Q3 och Q4. Det gäller speciellt Tyskland och Italien, men även övriga länder. Spanien kan också bli mycket intressant framöver, men jag får återkomma till det. Och nu har vi fått en ny order från Tjeckien.

För att kunna ta tillvara på detta, och behovet i USA, är det viktigt att vi har tillräckligt med komponenter hemma så det inte blir stopp i produktionen. Det medför visserligen ökade kostnader initialt då ledtider på exempelvis motorer och batterier är 3-6 månader, men det är något vi får hantera.  

Blickar vi framåt i närtid så ser jag verkligen fram emot det kapitaltillskott vi räknar med i samband med inlösen av TO1 17-31 augusti. Det kommer som ett välbehövligt tillskott för att kunna ta till vara på de möjligheter Zoomability har för att accelerera vår redan positiva utveckling.

Slutligen vill jag önska både aktieägare, kunder och andra intressenter en fantastisk sommar. Ut i naturen - njut och bli en "Free Mind in Motion".

Pehr-Johan Fager
VD Zoomability Int AB

 

För mer info:

pj@zoomability.com
0709-203961