Zoomability Int AB: Tidigareläggande av Q2-rapporten till 17 augusti

Enligt vårt årsschema för ekonomisk rapportering till marknaden ska Zoomability Int ABs Q2-rapport 2021 offentliggöras 25 augusti. Styrelsen har dock med anledning av att inlösen av TO1 startar 17 augusti beslutat att tidigarelägga offentliggörandet av siffrorna för Q2 till samma datum.

För mer information kontakta:

VD Pehr-Johan Fager
pj@zoomability.com
0709-203961