Zoomability Int AB: Påminnelse om TO1 och lite om våra framtidsplaner

Det är nu ca en vecka kvar av inlösenperioden för TO1. Viktigt att tänka på är att optionerna blir helt värdelösa efter 31 augusti som är sista inlösendag. Detta vare sig du fått dem vederlagsfritt eller köpt dem via den handel som bedrivits sedan de gavs ut.

Innehavare vars optioner är förvarade på ett VP-konto skall använda den anmälningssedeln som du hittat via Zoomabilitys hemsida (www.zoomability.com/sv/investor-relations/). Förvaltare, som exempelvis Avanza och de större bankerna, där många har sina VP-konton, har dock andra enklare procedurer för att man ska kunna teckna sig för att köpa aktier för sina optioner. Om inte kan det vara bra att kontakta sin förvaltare för att utnyttja teckningsoptionerna.

Notera att vissa förvaltare ofta har en tidigare dead line för inlösen än om man använder vår teckningssedel.

Pengarna vi får in kommer att vara mycket välkomna för att vi ska kunna genomföra våra expansionsplaner och göra Zoomability till ett lönsamt tillväxtbolag.

Pengarna kommer främst att användas till att bygga upp en stabil "supply chain" för att kunna möta den efterfrågan vi räknar med kommer framöver, då vi nu kommer kunna trycka på "marknadsföringsknappen". 

Vi kommer att satsa mer på Nordamerika när det gäller marknadsföring och försäljning genom att bättre stötta våra partners där. Det gäller främst Zoom-USA som drivs av McCabe Outdoor Mobility, men också utveckla den kanadensiska marknaden, där vi redan har en del inledande diskussioner med återförsäljare.  

En annan viktig del i vår expansionsplan är givetvis ökad satsning på marknadsföring och försäljning i Sverige och övriga Europa. Tyvärr har vi inte haft möjlighet att göra det tidigare i den mån vi önskat beroende på begränsade resurser. Zoomen har egentligen sålt sig själv, och gjort det med ökad försäljning sedan 2017. Men nu när vi kommer ha möjlighet att satsa så räknar vi med en betydligt brantare försäljningsökning.

Resurser kommer också att avsättas för testning och teknisk dokumentation av den Zoom som styrs med joystick, och som Handitec i Vasa utvecklar för oss, så att den uppfyller de krav som ställs för en medicintekniskprodukt klass 1. När det är klart kommer resurser också att behövas för att få den i produktion.

Vi har också andra viktiga projekt framför oss som kommer skapa mervärde för alla aktieägare. Det kanske mest intressanta är vårt JV i Kina där vi nu skrivit på ett Letter of Intent (LoI). Det innebär att vår partner Ruigu Robotics officiellt börjar jobba med att förhandla med potentiella investerar. Därefter kommer ett formellt avtal skrivas mellan de parter som ska ingå i "Zoomability China".

Bolaget ska där både tillverka och marknadsföra Zoom Uphill® i Kina, men också framöver utveckla nya modeller som bygger på vår patenterade konstruktion, och är anpassad för större marknadssegment.

Vår stora utmaning är att nu på ett så effektivt sätt som möjligt ta vara på de ökande möjligheter vi har. Vi behöver då också utöka organisationen och snarast få en erfaren person som kan ta fullt ansvar för den operationella verksamheten, inklusive R&D, något som vi räkna med att snart ska vara klart. Men vi behöver också ett par personer till för att klara service, support och ansvara för kontakten med våra distributörer.  

Sammanfattningsvis ser vi mycket positivt på de närmaste åren. Vi står mycket väl rustade för att ta tillvara på den potential som finns när det gäller mindre elfordon för alla som vill ha en körupplevelse utöver det vanliga, både på och utanför asfalterade ytor. "A Free Mind In Motion".

 

För mer information kontakta:

Pehr-Johan Fager
pj@zoomability.com
0709203961