Zoomability Int AB: Komplettering av Q2-rapporten

I vår Q2-rapport som publicerades 17 augusti har noterats att vi inte hade en kassaflödesanalys bland de ekonomiska siffrorna. Enligt Spotlight Stock Markets regelverk sak en sådan finnas med i varje års bokslutskommunikén och Q2-rapporten. Här bifogas därför en rapport där en kassaflödesanalys finns med, och vi beklagar det inträffade. 

För mer information kontakta:

VD Pehr-Johan Fager
pj@zoomability.com
0709-203961