Zoomability Int AB: God start på samarbetet med RG-aktiv

Trots delvis dåligt väder var starten på vårt samarbete med RG Aktiv Rehabilitering lördagen 11 september lyckad. Vårt deltagande ägde rum på tre platser, Göteborg och Malmö, med hjälp av våra återförsäljare, och i Gryt utanför Valdemarsvik, i Zoomability ABs regi.

Totalt var det dryga 20-talet som testade Zoom Uphill®. I arrangemanget ingick också att paddla kajak. Eventet var mycket uppskattat och vi räknar med att kunna sälja några stycken Zoomar framöver med anledning av detta.

Viktigt för oss är också att sprida information om de möjligheter som finns med en Zoom för personer att komma ut i naturen. Många av våra kunder vittnar om en helt ny form av frihet och självkänslan efter att de fått tillgång till en Zoom Uphill®.   

Vår sponsring och samarbete med RG betyder att RG kan hjälpa fler till en aktiv rehabilitering för personer med ryggmärgsskada och de med liknande förutsättningar. Vi kommer nu att fortsätta samarbetet med genom att delta i ett liknande arrangemang 16-17 oktober i Stockholm, Linköping, Umeå och Göteborg. Vi kommer också fortsätta sponsra RG under 2022.

RGs verksamhet finansieras huvudsakligen av bidrag från stat och landsting. Bidragen beslutas från år till år och är vanligtvis statiska, vilket innebär att de inte ökar i takt med normala kostnadsökningar utan ligger på samma nivå som tidigare. Varje år behöver föreningen därmed hitta sätt att antingen minska sina kostnader eller öka sina egna intäkter. Läs mer om RG på www.rgaktivrehab.se.

 

För mer information kontakta

VD Pehr-Johan Fager
pj@zoomability.com
0709-203961