Zesecs teckningsoptioner tas upp till handel PÅ NGM Nordic SME

Emissionen av aktier och teckningsoptioner i Zesec of Sweden AB (publ) ("Bolaget") som genomfördes i samband med notering av Bolagets aktie på NGM Nordic SME registrerades hos Bolagsverket den 3 juni 2021. Teckningsoptionerna av serie TO1 ("TO1") kommer att tas upp till handel på NGM Nordic SME den 10 juni 2021 och handlas under kortnamnet "ZESEC TO1" med ISIN-kod SE0015837992.

ZESECS TECKNINGSOPTIONER TAS UPP TILL HANDEL PÅ NGM NORDIC SME

Emissionen av aktier och teckningsoptioner i Zesec of Sweden AB (publ) ("Bolaget") som genomfördes i samband med notering av Bolagets aktie på NGM Nordic SME registrerades hos Bolagsverket den 3 juni 2021. Teckningsoptionerna av serie TO1 ("TO1") kommer att tas upp till handel på NGM Nordic SME den 10 juni 2021 och handlas under kortnamnet "ZESEC TO1" med ISIN-kod SE0015837992.

Teckningsoptionerna
Teckningsoptionerna TO1 som innefattades i erbjudandet om teckning av units, i maj 2021, har nu registrerats hos Bolagsverket och Bolaget har erhållit godkännande av NGM om upptagande av TO1 till handel. Första dag för handel är beräknad till den 10 juni 2021.

En (1) teckningsoption TO1 medför rätt att under perioden från och med den 7 juni 2022 till och med den 21 juni 2022 teckna en (1) aktie i Bolaget. Teckningskursen ska motsvara sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolaget under tio (10) handelsdagar innan perioden för utnyttjande påbörjas, dock lägst 7,10 kronor och högst 10,00 kronor. Det totala antalet teckningsoptioner TO1 uppgår till 2 150 000.

För ytterligare information
Magnus Gilborne, VD Zesec of Sweden AB AB (publ) mg@zesec.com
+46 70 375 40 74

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PM Zesecs teckningsoptioner tas upp till handel PA NGM Nordi.pdf

Om Zesec
Zesec är ett Göteborgsbaserat bolag inom prop-tech och digital utveckling av infrastruktur för fastigheter. Zesecs affärsidé är att skapa åtkomst till fastigheter genom digitala nycklar i mobilen och erbjuder en teknisk plattform för digitala nyckelsystem som underlättar för fastighetsägare, transportföretag, hantverkare, blåljuspersonal med flera.

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 1550.