Zesec of Sweden AB (publ.) säkrar lånefinansiering om totalt cirka 9 MSEK

Zesec of Sweden AB (publ.) ("Zesec" eller "Bolaget") har avtalat med Formue Nord Markedsneutral A/S om en lånefinansiering om totalt 9 MSEK ("Lånet"). Lånet ska dels användas för att säkerställa rörelsekapital för Bolagets fortsatta expansionsplan under 2022, dels återbetala 1,25 MSEK av befintligt lån som upptogs den 7 februari 2022 från ett privat investerarkonsortium.

ZESEC OF SWEDEN AB (PUBL.) SÄKRAR LÅNEFINANSIERING OM TOTALT CIRKA 9 MSEK

Zesec of Sweden AB (publ.) ("Zesec" eller "Bolaget") har avtalat med Formue Nord Markedsneutral A/S om en lånefinansiering om totalt 9 MSEK ("Lånet"). Lånet ska dels användas för att säkerställa rörelsekapital för Bolagets fortsatta expansionsplan under 2022, dels återbetala 1,25 MSEK av befintligt lån som upptogs den 7 februari 2022 från ett privat investerarkonsortium.

Avtalet för Lånet ingicks idag den 5 maj 2022 och löper fram till och med den 31 oktober 2022. Lånet är uppdelat i två separata trancher och löper med en månatlig ränta om 1,5 procent plus en uppläggningsavgift om 5 procent.

Den första tranchen av Lånet om cirka 7 MSEK erläggs i anslutning till avtalets ingående och resterande tranch om cirka 2 MSEK erläggs, villkorat av vissa förutsättningar, under det tredje kvartalet 2022. Sammantaget har styrelsen gjort bedömningen att villkoren för Lånet är marknadsmässiga. 

Rådgivare

Eminova Partners AB agerar finansiell rådgivare i samband med transaktionen.

Denna information är sådan information som Zesec of Sweden AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 maj 2022 kl.22.50 CEST.

Bolagets aktier handlas under kortnamnet ZESEC på marknadsplatsen NGM Nordic SME. Mangold Fondkommission AB är Bolagets mentor, ca@mangold.se, 08-503 01 550.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Gilborne, VD på Zesec of Sweden (publ.)
mg@zesec.com

+46 70 375 40 74

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PM Zesec of Sweden ABpubl- sakrar lanefinansiering om total.pdf

Om Zesec

Zesec of Sweden AB (publ.) är ett bolag, noterat på NGM Nordic SME, som digitaliserar infrastrukturen för fastigheter med mobil porttelefoni och access. Med Zesec appen flyttar nycklarna in i mobilen vilket gör att exempelvis fastighetsskötare eller boende inte behöver använda fysisk nyckel, kort eller nyckelbricka för att komma in eller vara fysiskt på plats för att släppa in någon. Bolaget har skapat en digital integrationsplattform som är kompatibel med marknadens digitala lås. Vi bygger det nyckelfria samhället.