Zesec of Sweden AB (publ.) publicerar kvartalsrapport Q1 1 januari – 31 mars 2022

Bolagets omsättning har ökat under Q1 2022 vs Q1 2021 vilket tyder på att bolaget konverterar investeringar i sälj- och utvecklingsarbete till betalande kunder i hög takt

ZESEC OF SWEDEN AB (PUBL.) PUBLICERAR KVARTALSRAPPORT Q1 1 JANUARI - 31 MARS 2022

Bolagets omsättning har ökat under Q1 2022 vs Q1 2021 vilket tyder på att bolaget konverterar investeringar i sälj- och utvecklingsarbete till betalande kunder i hög takt

Zesec har under Q1 2022 förfinat och vidare investerat i bolagets produktionslina för styrenhet MX i Kina vilket lett till bättre produkter, mer högkvalitativa tjänster samt högre driftsäkerhet. Det här är något som tagits emot väl bland bolagets kunder, partners samt återförsäljare. Bolagets omsättning har ökat med 416 % Q1 2022 vs Q1 2021 och nettoomsättningen har ökat med 920 % vilket tyder på att bolaget konverterar investeringar i sälj- och utvecklingsarbete till betalande kunder i hög takt.

Zesec har under Q1 2022 investerat mycket tid i bolagets återförsäljarnätverk vilket lett till att det i skrivande stund uppgår till över 60 återförsäljare. Återförsäljarna är i huvudsak låssmeder som är spridda från Kiruna i norr till Ystad i söder och bolaget är därmed väl representerade på den svenska marknaden. Nästa steg är en expansion på den nederländska marknaden där bolagets produkter och tjänster har demonstrerats för globala låstillverkaren SALTO Systems nederländska ledningsgrupp som ser stor potential för SALTO och Zesec att samarbeta.

Pressmeddelanden under perioden kan du läsa här

Den kompletta Kvartalsrapporten Q1 1 januari - 31 mars 2022 kan du läsa här

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Gilborne, VD på Zesec of Sweden AB (publ.)
mg@zesec.com
+46 70 375 40 74

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PM Zesec of Sweden ABpubl- publicerar Kvartalsrapport Q1 1 .pdf
Zesec of Sweden ABpubl- Kvartalsrapport Q1 1januari-31mars .pdf

Om Zesec

Zesec of Sweden AB (publ.) är ett bolag, noterat på NGM Nordic SME, som digitaliserar infrastrukturen för fastigheter med mobil porttelefoni och access. Med Zesec-appen flyttar nycklarna in i mobilen vilket gör att exempelvis fastighetsskötare eller boende inte behöver använda fysisk nyckel, kort eller nyckelbricka för att komma in eller vara fysiskt på plats för att släppa in någon. Bolaget har skapat en digital integrationsplattform som är kompatibel med marknadens digitala lås. Vi bygger det nyckelfria samhället.

 www.zesec.com