Zesec of Sweden AB (publ) publicerar halvårsrapport 1 januari – 30 juni 2021

Med flera nya samarbetsavtal och fortsatt växande intresse för Zesec ser vi fram emot att vara en nyckelspelare på proptechmarknaden. Bolaget har sökt europeiskt patent avseende ny molnbaserad lösning för porttelefoni vilket skapat stort intresse.

ZESEC OF SWEDEN AB (PUBL) PUBLICERAR HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2021

Med flera nya samarbetsavtal och fortsatt växande intresse för Zesec ser vi fram emot att vara en nyckelspelare på proptechmarknaden. Bolaget har sökt europeiskt patent avseende ny molnbaserad lösning för porttelefoni vilket skapat stort intresse.

Den 28 maj 2021 noterades Zesec of Sweden (publ) på NGM Nordic SME. Emissionen fulltecknades och vi märker ett fortsatt stort intresse för Zesec på marknaden. Under perioden har bolaget femdubblat nettoomsättningen och har ökat LTV (Life Time Value) på abonnemangsstocken med drygt 5 000%.

Väsentliga händelser under perioden 1 januari - 30 juni.
Zesec har under Q2 2021 tecknat avtal med SBC (Sveriges BostadsrättsCentrum) vilket gör att vi når över 140 000 hushåll som nu får möjlighet att låsa upp dörren med mobilen.

Zesec har tecknat avtal med SALTO Systems. SALTO är en global marknadsledare vad gäller elektroniska lås- och passersystem med mer än 5 000 000 installerade dörrar världen över. Avtalet med SALTO ger Zesec affärsmöjligheter inte enbart i Sverige utan även globalt.

Under sommaren 2021 har vi slutfört integrationen med Agendos bokning- och betalningssystem som innebär att man nu kan boka, betala och öppna helt digitalt. Användare får därmed enkel åtkomst till exempelvis tvättstugan, träningshallen, föreningslokaler eller obemannade hotell.
porttelefonisystem.

Utdrag ur vd-ordet
"Mellan 2017 och 2020 arbetade vi intensivt med en teknisk lösning optimerad för en abonnemangsmodell tillgänglig för alla. Zesec har under året framgångsrikt genomfört övergången från ett traditionellt tjänsteföretag till ett SaaS-bolag. Övergången till SaaS-modell innebär att vi tryggar intäktsströmmar långsiktigt. Under 2021 har vi omsatt modellen i praktik och från januari till juni har LTV (Life Time Value) på abonnemangsstocken ökat med drygt 5 000%.

Zesec har idag kunder i hela Sverige. Att vara etablerade i våra största städer är därför ett självklart steg i vår expansion. Vi finns idag i Göteborg och Stockholm och etablering i Malmö pågår. Men vi ser en större potential i våra tjänster och lösningar. Vår grundare och COO Thomas Rejmell arbetar med expansionsplanen som skall ta oss vidare ut i Europa. Vi identifierat hela tiden nya segment och marknader där Zesecs lösningar skapar mervärden för såväl användare som aktörer på den digitala marknaden."

Magnus Gilborne, VD på Zesec of Sweden AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Gilborne, VD
mg@zesec.com
+46 70 375 40 74

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PM Zesec of Sweden AB publ publicerar halvarsrapport 1 janu.pdf
Zesec of Sweden ABpubl Halvarsrapport 1 jan-30 juni 2021.pdf

Om Zesec
Med Zesec flyttar nycklarna in i mobilen, vilket gör att du inte behöver vara fysiskt på plats för att öppna dörren, ha nyckeln med dig eller släppas in av någon via porttelefon. Med vår plattform ska vi underlätta för alla som behöver en nyckel till en dörr utan att behöva åka omvägar som i sin tur leder till trängsel i trafiken och onödigt utsläpp i städerna.