Zesec of Sweden AB (publ.) har beslutat att senarelägga årsstämman

Syftet med att senarelägga årsstämman är att ge mer tid till utvärdering av förslag till stämman samt att valberedningens arbete kräver ytterligare tid

ZESEC OF SWEDEN AB (PUBL.) HAR BESLUTAT ATT SENARELÄGGA ÅRSSTÄMMAN

Syftet med att senarelägga årsstämman är att ge mer tid till utvärdering av förslag till stämman samt att valberedningens arbete kräver ytterligare tid

Årsstämman var ursprungligen planerad till 2 juni 2022 i Göteborg.

Zesec återkommer med en kallelse till årsstämman senast fyra veckor före det nya datumet för årsstämman. Stämman kommer avhållas den 15 juni 2022, i enlighet med gällande lagstiftning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Gilborne, VD på Zesec of Sweden (publ.)
mg@zesec.com
+46 70 375 40 74

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PM Zesec of Sweden ABpubl- har beslutat att senarelagga ars.pdf

Om Zesec
Zesec of Sweden AB (publ.) är ett bolag, noterat på NGM Nordic SME, som digitaliserar infrastrukturen för fastigheter med mobil porttelefoni och access. Med Zesec appen flyttar nycklarna in i mobilen vilket gör att exempelvis fastighetsskötare eller boende inte behöver använda fysisk nyckel, kort eller nyckelbricka för att komma in eller vara fysiskt på plats för att släppa in någon. Bolaget har skapat en digital integrationsplattform som är kompatibel med marknadens digitala lås. Vi bygger det nyckelfria samhället.