XP Chemistries VD Intervjuas av Johan Rödin i samarbete med Axyer AB

Erik Nelsson, VD på bioteknikföretaget XP Chemistries ("Bolaget"), intervjuades av Johan Rödin i samarbete med Axyer AB. Intervjun finns att se på Bolagets IR-sida samt under Bolagets profil i appen Axyer.

XP CHEMISTRIES VD INTERVJUAS AV JOHAN RÖDIN I SAMARBETE MED AXYER AB

Erik Nelsson, VD på bioteknikföretaget XP Chemistries ("Bolaget"), intervjuades av Johan Rödin i samarbete med Axyer AB. Intervjun finns att se på Bolagets IR-sida samt under Bolagets profil i appen Axyer.

XP Chemistries har valt att starta ett samarbete med Axyer för att öka synligheten av Bolaget i den nya diskussionsplattformen med samma namn. Axyer erbjuder aktieägare ett säkrare diskussionsforum med verifierade medlemmar, samt en yta att exponera material för Bolagets befintliga och nya aktieägare. Inför inlösen av Bolagets teckningsoptioner av serie TO1 intervjuades VD Erik Nelsson av Johan Rödin. Teckningsperioden för TO1 pågår mellan 6-20 september och sista handelsdagen för optionen är 16 september.

I intervjun berättar Erik Nelsson om XP Chemistries verksamhet som är inriktad på framställande av ämnet kapsaicin där Bolaget har en hållbar och patenterad process för produktion. Bolagets huvudfokus ligger på den stora marknaden för tillskott till djurfoder för förbättrad djurhälsa.

Se hela intervjun på Bolagets hemsida:
https://investor.xpchemistries.com/to1/

Eller hos Axyer:
https://app.axyer.com/posts/242826

För ytterligare information

Erik Nelsson, VD, XP Chemistries AB
E-post: en@xpchemistries.com 
Tel: +46 7 2250 04 15

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
XP Chemistries pressmeddelande 2022 09 09 Intervju.pdf

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 1550 och på e-post, ca@mangold.se.

Om XP Chemistries AB

XP Chemistries är ett svenskt bioteknikbolag med patenterade teknologier för att framställa kapsaicin från hållbara skogsråvaror, något som traditionellt har skett från chilifrukter. Bolagets teknologi medför en rad fördelar, bland annat att processen är hållbar, kapsaicinet får en mycket högre renhet, processen är kostnadseffektiv och enkel att skala upp. Kapsaicin är ett fettlösligt, färg- och doftlöst, vaxartat ämne och är orsaken till den upplevda hettan i växtarter tillhörande släktet chilipeppar. Kapsaicin används i dag i flertalet produkter, bland annat i djurfoder, skadedjursbekämpning, kosmetika och medicinska produkter. Bolagets verksamhet är inriktad på att utveckla produkter baserade på kapsaicin som är producerat med Bolagets patenterade process och är i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling. Bolaget är idag uppdelat i fyra marknadsområden som alla kommer producera och marknadsföra produkter innehållande kapsaicin. De fyra marknadsområdena heter Feed, Cosmetics, Life och Protect. Bolagets verksamhet bidrar till hållbar konsumtion genom att bland annat motverka överanvändning av antibiotika. Mer info på https://www.xpchemistries.com/.