Wyld Networks: Wylds aktie börjar handlas på OTCQB-marknaden i USA

Wylds aktie började idag handlas på OTCQB Venture Market in USA under tickern "WYLDF". Genom att gå med i OCTQB Venture Market kan Wylds aktie, som är noterad på Nasdaq First North Growth Market, handlas "over-the-counter". Syftet är att öka visibiliteten och tillgängligheten på den amerikanska kapitalmarknaden och därmed förbättra likviditeten och värdet för bolagets aktieägare.

Genom att gå med i OTCQB Venture Market kommer amerikanska investerare att kunna handla Wyld Networks aktie i amerikanska dollar, med en amerikansk ticker, under den amerikanska börsens öppettider.

Wyld Networks aktie förblir noterad - och kommer fortsätta att handlas - på Nasdaq First North Growth Market och inga nya aktier kommer att emitteras som en del av processen. Att gå med i OTCQB Venture Market kommer att göra det lättare för amerikanska investerare att handla aktien, vilket bolaget bedömer kommer att öka likviditeten och handelsvolymen i aktien utöver möjligheten att bredda basen av aktieägare.

"När vi har fortsatt att växa och positionera Wyld som en ledande virtuell satellitnätverksoperatör för IoT-tjänster har vi sett ett betydande intresse för bolaget från USA-baserade investerare. För att tillvarata det intresset och öka visibiliteten och tillgängligheten på den amerikanska kapitalmarknaden, har vi beslutat att gå med i OTCQB-marknaden", säger Alastair Williamson, VD för Wyld Networks. "Vi ser fram emot de möjligheter som det här kommer att ge bolaget och mot det värde vi tror att det kommer ge våra aktieägare."

Aktuell finansiell information och realtidskurser för aktien finnes på www.otcmarkets.com.