Wyld Networks väljer Missouri för den amerikanska verksamheten

Wyld Networks kommer i partnerskap med World Trade Center St Louis och STL Partnership att basera den amerikanska verksamheten i Missouri för att utveckla satellitbaserade IoT-lösningar för de amerikanska jordbruks- och logistiksektorerna.

Nära hälften av USA:s totala jordbruksproduktion skördas inom en radie av 500 miles (drygt 80 mil) från St Louis. Dessutom har flera av de stora företagen i sektorn sina huvudkontor i Missouri. Därutöver är St Louis en viktig länk i den amerikanska logistikinfrastrukturen då det är platsen där flera stora vägar korsas, tåg- och flyghubbar finns etablerade och floderna Missouri och Mississippi flyter samman.

Missouris jordbruksdepartement spår att jordbruks-, skogs- och relaterade branscher i delstaten kommer att bidra med 93,7 miljarder USD till ekonomin 2021.* För att möta de stora utmaningarna med att minska insatsvarorna, förbättra avkastningen och nå hållbarhetsmål i sektorn ses en stor digitaliseringsdrive som nödvändig.

Att samla in data från IoT-sensorer på avlägsna platser utan mobiltäckning eller kraftkälla är en stor del av utmaningen. Den 100 procentiga globala satellittäckningen som Wyld erbjuder är ett sätt att lösgöra IoT och möjliggöra storskalig digitalisering och flöde av värdefull data.

Wyld Networks levererar för närvarande en sensor-till-satellit-lösning till Bayer i Missouri och har också skapat ett konsortium tillsammans med Eutelsat, Senet och TrakAssure för att övervaka logistikkedjor med en hybrid av land- och satellitbaserade IoT-lösningar.

"Vi är mycket glada över att välkomna Wyld Networks till Missouri", sa guvernör Parsan. "Det var ett nöje att få träffa bolaget under vår handelsdelegationsresa till Storbritannien och vi är säkra på att Wyld Networks styrkor inom agtech och geospatial teknik kommer att passa utmärkt in i vår delstat. Med fortsatta innovationssteg inom jordbruket stödjer Missouri högteknologiska företag som kan växa, skapa jobba och göra investeringar som stärker vår ekonomi."

"En nödvändighet för Wylds tillväxtstrategi är att engagera sig i världens största och mest inflytelserika ekonomi", sa Alastair Williamson, VD för Wyld Networks. "En bas i St Louis är betydande steg för att göra verklighet av den ambitionen."

"Jag hade nöjet att träffa Wyld Networks när de besökte Missouri under 2020 som en del av Agri-TechE delegationen", sa Alan Gogbashian, Storbritanniens generalkonsul i Mellanvästern. "Relationen som byggdes under pandemin via Zoom och andra sätt, kulminerade i ytterligare möten under Missouris guvernörs senaste resa till Storbritannien. Vi är mycket nöjda över att detta fantastiska brittiska företag expanderar i USA och väljer att etablera sig i ett av starkaste agritech-ekosystemen i USA."

"Efter att ha haft möjligheten att stå som värd för Wyld Networks, och en delegation av brittiska bolag under ledning av Agri-TechE, i St Louis i februari 2020, höll representanter från World Trade Center i St Louis, Missouri Partnership och 39 North Innovation Community kontakten med Wyld Networks via regelbundna Zoom-möten och förmedlingen av viktiga industri- och forskningskontakter. Den relationen kulminerar nu i att Wyld Networks baserar sitt nordamerikanska huvudkontor i St Louis och vi kunde inte vara mer nöjda", säger Tim Nowak, Executive Director, World Trade Center St Louis.

*https://agriculture.mo.gov/economicimpact/#:~:text=In%202021%2C%20agriculture%2C%20forestry%20and,%2434.9%20billion%20in%20value%2Dadded