Wyld Networks publicerar årsredovisning för 2021

Wyld Networks publicerar sin årsredovisning för 2021.

Årsredovisningen är tillgänglig på engelska och svenska på Wyld Networks hemsida, under Investor Relations-fliken.