Wyld Networks och Lacuna Space ingår partnership som kommer öka antalet operativa satelliter i Wylds satellitbaserade virtuella IoT-nätverk

Wyld Networks meddelar om ett partnerskap med Lacuna Space för att öka den globala satellittäckningen och kapaciteten för dess kommersiella sensor-till-satellitbaserade tjänst som ska lanseras i december 2022.

Avtalet kommer att göra det möjligt för Wyld att överföra data från sina sensor-till-satellitbaserade LoRaWAN-terminaler och moduler genom Lacunas nätverk som består av satelliter i låg omloppsbana (LEO) för IoT-applikationer där det finns begränsat med anslutning.

Genom 100-procent global uppkoppling är satellitbaserad IoT idealisk för applikationer inom avlägsna områden från jordbruk och miljöövervakning, försörjningskedja, logistikspårning, till hantering av energi- och allmännyttig infrastruktur.

Det nya avtalet med Lacuna kommer att tillåta Wyld att accelerera utrullningen av den satellitbaserade IoT-tjänsten. Detta kommer att göra det möjligt för stora volymer av uppkopplade sensorer att leverera kritiska data tillförlitligt och kostnadseffektivt. Lacuna har redan distribuerat fem gateways för LEO-satelliter med planer på att lansera ytterligare 12 stycken under 2023. I tillägg har Lacuna täckning från en tredjeparts MEO-konstellation. Wylds virtuella tjänst kommer att kombinera Lacunas och dess befintliga satellitpartners satellitkapacitet för att erbjuda kunderna utökad täckning och kapacitet.

"Wylds innovativa hårdvaruteknologi och molnbaserade Fusion-plattform passar utmärkt för Lacunas växande satellitnätverk och expertis i syfte att påskynda de snabba framstegen för att möta den massiva IoT-efterfrågan globalt", säger Rob Spurrett, VD på Lacuna Space. "Som en del av avtalet kommer Wyld att sälja vidare data från Lacunas satellitkonstellation till deras kunder."

"Lacuna delar vår vision av LoRaWAN®-ansluten satellitbaserad IoT", säger Alastair Williamson, VD på Wyld Networks. "Detta nya partnerskap som kompletterar våra befintliga satellitpartners, kommer att spela en viktig roll i vår operativa lansering senare i år för att utöka vår satellittäckning och erbjuda våra kunder en helhetslösning med en datatjänst".