Wyld Networks och Brinja tecknar avtal för att rulla ut satellitbaserade IoT-lösningar i Sverige

Wyld Networks meddelar i dag ett partnerskap med Brinja, ett svenskt specialistbolag inom hård- och mjukvara för IoT, för att erbjuda satellituppkopplade IoT-lösningar för byggindustrin och övervakning av utspridda tillgångar.

Brinja hanterar mångfacetterade IoT-projekt som byggarbetsplatsledning, energibesparande belysningskontroll och automatiserad betongmätning för bolag som Skanska och NCC. Deras datadrivna strategier bidrar till ökad operationell effektivitet och bättre underlag för beslutsfattande. Brinjas lösningar ökar säkerhetsnivån, sänker kostnader och leder till bättre kontroll över till exempel relativ fuktighet, bullernivåer och ackumulering av dammpartiklar.

Den satellitbaserade IoT-lösningen Wyld Connect ger 100-procentig täckning för uppkopplade sensorer och apparater och kommer att integreras med Brinjas sensorer för att utöka IoT-utrullningen för deras kunder. Det kommer att öka flödet av data till Brinjas analysplattform, vilket kommer att öka värdet av deras kunderbjudande.

Sensorbaserad digitalisering för med sig signifikanta och påtagliga fördelar för byggbolag över hela världen. Att kombinera Brinjas och Wylds teknik kommer att snabba på den digitaliseringen och minska behovet av dyr landbaserad nätverksinfrastruktur.

"Brinja söker energi- och kostnadseffektiva uppkopplingslösningar för att stärka vår förmåga att leverera lönsam IoT", säger Xavier Leon, VD för Brinja. "Wylds 100-procentiga täckning löser jättefrågan som är brist på nätverksuppkoppling i Sverige och på andra ställen."

"Ett hinder för efterfrågan på data är bristen på global täckning", säger Alastair Williamson, VD för Wyld Networks. "Wyld är mycket glada över att samarbeta med Brinja för att ta oss an den utmaningen genom att koppla upp IoT-sensorer direkt till satelliter i låg omloppsbana."