Wyld Networks – Nya steg i rätt riktning – Mangold Insight Analys

Wylds första kvartal var i stort som väntat; Intäkterna blev lägre än föregående år där majoriteten av intäkterna utgjordes av en brittisk skattekredit. Bolagets försäljning väntas öka exponentiellt under 2022, drivet av den väntade lanseringen i september, med återkommande månatliga intäkter från dataavgifter. De övriga kostnaderna var något högre än väntat, vilket gör att de justeras upp med 1,4 miljoner kronor för helåret 2022.

Wylds teckningsoptioner medförde 25,2 miljoner kronor i finansiering utöver den befintliga kassan om 12 miljoner kronor. Därmed är kassan välfylld inför den kommande lanseringen av Wyld Connect. Wyld tecknade avtal med sex nya samarbetspartners gällande återförsäljaravtal, order på IoT-enheter, uppkoppling till satellitnätverket samt ytterligare satellittillgång. Bolaget har valt att etablera den amerikanska delen av verksamheten i Missouri där jordbruk och logistik är betydande branscher. Det strategiska läget bedöms ge bolaget starkare positionering inom just jordbruk och logistik.

Mangold har värderat Wyld Networks med en DCF-modell och behåller riktkursen 33,00 kronor per aktie, motsvarande en uppsida om över 200 procent. Wyld har lyckats erhålla 28,6 miljoner kronor i ordervärde exklusive dataintäkter under 2022 vilket ses som ett kvitto på efterfrågan av bolagets produkter. En viktig trigger för bolaget är den kommande lanseringen under det andra halvåret 2022.