Wyld Networks ingår partnerskap med Hazera Seeds kring användning av satellitbaserad IoT

Wyld Networks har ingått partnerskap med Hazera Seeds, en global ledare inom fröindustrin som utvecklar, producerar och marknadsför fröer i ett brett utbud av vegetabiliska grödor. Genom partnerskapet kommer Hazera Seeds att testa och driftsätta Wylds satellitbaserade IoT-lösning för sina kunder i syfte att möjliggöra leverans av data från vilken plats som helst i världen.

"Det här partnerskapet är ytterligare ett exempel på hur vi levererar på vår strategi mot full kommersialisering, där vi samarbetar med potentiella kunder inför den kommersiella lanseringen av Wylds fullständiga satellitnätverkstjänst i mitten av 2022", säger Alastair Williamson, vd för Wyld Networks. "Vi arbetar nära våra lanseringspartners för att demonstrera det kundvärde vår lösning skapar och för att ta partnerskap kring testning till kommersiella avtal och inköpsorder."

Den globala grönsaksmarknaden förväntas växa med nästan fem procent per år fram till 2026, samtidigt som den står inför utmaningar relaterade till ökande befolkning, begränsningar i landanvändning och klimatrelaterade aspekter. Detta skapar stora möjligheter i fröindustrin att dra nytta av snabb digitalisering. Inte minst gäller detta möjligheter kopplat till insamling av kritiska data från stora områden med begränsad eller obefintlig täckning genom mobila nätverk - data som är nödvändiga för ökad skörd och förbättrad hållbarhetsprestanda.

Wylds kostnadseffektiva satellitbaserade IoT-lösning Wyld Connect ger 100 procent global täckning. Hazera Seeds har identifierat möjligheter att använda Wyld Connect för sina kunder i Israel, Sydafrika och Sydamerika.

"Wylds sensor till satellit-erbjudande löser ett kritiskt problem som finns i stora delar av försörjningskedjan inom fröindustrin: uppkoppling", säger Avi Gabai, Research Manager på Hazera Seeds. "Med Wyld Networks lösning möjliggörs global leverans av den data vi behöver för att stödja våra affärsmål."

"Att minska användningen av insatsvaror, öka skördar och uppfylla hållbarhetsmål i avlägset belägna och utmanande miljöer är mycket beroende av trådlös uppkoppling till låg kostnad och med låg energiförbrukning. Vi är glada över att samarbeta med Hazera Seeds för att möta denna utmaning genom att leverera data via satelliter i låg omloppsbana", säger Alastair Williamson.