Wyld Networks ingår partnerskap med HartBR för utrullning av satellit-IoT-lösning

Den virtuella satellitoperatören Wyld Networks meddelar idag att ett partnerskap ingåtts med HartBR, en brasiliansk leverantör av IoT-utrustning, om att tillhandahålla uppkoppling för kraftdistributionsinfrastruktur på avlägsna platser.

HartBR är en brasiliansk leverantör av IoT-utrustning med bas i Alphaville, São Paulo, som tillhandahåller LoRa-lösningar för energi, smart grids och telekommunikation. Wyld Networks kommer att tillhandahålla 100 procentig nationell täckning för HartBR:s sensorer och utrustning med start i satellituppkoppling för felindikatorer som används på högspänningsledningar.

HartBR är en av huvudleverantörerna av teknik till Energisa (Grupo Energisa) som är en av Brasiliens största eldistributionskoncerner med 8,0 miljoner kunder i elva brasilianska delstater.

HartBR:s sensorer identifierar tillfälliga och varaktiga fel och förser därmed nätoperatören med ovärderliga data som möjliggör visibilitet kring nätets status, färre underhållsbesök och ökad effektivitet. Med Wyld Networks satellit-IoT-teknik fungerar HartBR:s sensorer överallt, även i områden där det saknas mobilnätsuppkoppling. Denna 100 procentiga täckning innebär en stor tillväxtmöjlighet för HartBR:s sensorer i tidigare oåtkomliga delar av Brasilien.

"För att möta kraven från energidistributörer i Brasilien måste våra sensorer fungera överallt, även där det inte finns mobilnätstäckning.", säger Celso Garcia, medgrundare av HartBR. "Wylds fantastiska sensor-till-satellit-uppkoppling innebär att vi inte längre ser otillgängliga platser som en utmaning."

"Att övervaka infrastruktur inom energidistribution är utmanande och kräver att fantastisk teknik kombineras", säger Alastair Williamson, vd för Wyld Networks. "Wyld är mycket nöjda med att ingå partnerskap med HartBR för att kombinera ledande sensorer med ledande uppkoppling för att leverera tidigare otillgängliga data direkt till HartBR:s energidistributionspartners."