Wyld Networks i samarbete med Evvos för att integrera Wylds satellitteknik i IoT-sensorer

Wyld Networks har ingått partnerskap med Luxemburg-baserade Evvos, en tillverkare av IoT-sensorer och leverantör av plattformar för integration i molnet. Inom avtalet kommer Evvos att integrera Wyld Networks teknologi i sitt produktutbud av IoT-sensorer för att distribuera anslutningslösningar med 100 procent global täckning för datainsamling och övervakning inom jordbruk, miljö och industri.

Evvos utvecklar batteridrivna trådlösa sensorteknologier, utformade för att sänka kostnaden per avkänningspunkt, för en mängd olika sensorer inom olika affärsvertikaler. Evvos har också utvecklat en kraftfull plattform för molnintegreringstjänster för att enkelt införskaffa, bearbeta, lagra och överföra data från sensorer. Genom att kombinera Wyld Connect - Wylds terminaler och moduler för satellitbaserad IoT - med Evvos svit av sensorer möjliggörs datainsamling från vilken plats som helst via satelliter i låg omloppsbana.

En del av Wylds strategi är att genom kommersiella samarbeten med sensortillverkare bädda in Wyld Connects anslutningsmöjligheter direkt i tillverkarnas enheter. Detta kommer att göra det enkelt för sensortillverkare att erbjuda sina kunder produkter med utökad räckvidd, samtidigt som det skapar möjligheter kring nya marknader och utökad intäktsgenerering. Wylds affärsmodell är att generera intäkter dels från försäljning av Wyld Connect, dels från en månatlig serviceavgift för att använda lösningen.

Genom att erbjuda 100 procent global täckning för sakernas internet, IoT, skapar Wyld efterfrågade möjligheter för organisationer och företag att till fullo realisera storskalig digitalisering och effektiva flöden av värdefulla data.

"Brist på uppkoppling håller tillbaka IoT från att tillföra enorma värden till den globala ekonomin", säger Alastair Williamson, vd för Wyld Networks. "Vi är glada över att samarbeta med Evvos för att möta denna utmaning genom att med hjälp av Wylds teknik ansluta sensorer direkt till satelliter i låg omloppsbana."